top of page

DUURZAAM EN
EFFECTIEF
.

Screen Shot 2022-03-26 at 15.14.19.png

In 2015 ondertekenden 193 wereldleiders van de Verenigde Naties de 17 Werelddoelen (Sustainable Development Goals). Samen moeten ze wereldwijd een einde gaan maken aan allerlei dingen die het leven op aarde niet makkelijker maken. Extreme armoede, ongelijkheid en klimaatverandering bijvoorbeeld. 

Preventie van verdrinking is een essentieel element om de gekozen doelstellingen van de Sustainable Development Goals te verwezenlijken. 

De missie van The Swim Foundation - het voorkomen van verdrinkingen draagt bij aan  het realiseren van Artikel 3 en 4 van de SDG’s.

In Artikel 3 wordt als doel gesteld “voorkom vermijdbare sterfgevallen”. Verdrinking is een typisch voorbeeld van een vermijdbaar sterfgeval. The Swim Foundation wil aan deze doelstelling een bijdrage leveren door zoveel mogelijk mensen te leren zwemmen op een zo effectief mogelijke manier - door zwemleraren op te leiden.

In Artikel 4 wordt als doel gesteld “Toegang tot onderwijs”. The Swim Foundation wil aan deze doelstelling een bijdrage leveren door zoveel mogelijk mensen gratis (dus zeer toegankelijk) te onderwijzen in basis zwemvaardigheid.

Screen Shot 2022-03-26 at 15.35.49.png

Met een duurzame aanpak bedoelen we dat The Swim Foundation haar ecologische footprint zo klein mogelijk wil houden. We realiseren deze doelstelling onder meer door in onze planning zo veel mogelijk met landen-clusters te werken - daarmee beperken we het reizen zoveel mogelijk.

Daarnaast zal The Swim Foundation zo min mogelijk vliegen en indien mogelijk zoveel mogelijk gebruik maken van transportmiddelen met een minimale impact op het milieu (trein, fiets, zeilboot, e-car, etc.).

bottom of page